2015-Nominering-03

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

Dilsa Demirbag Sten

Berättarministeriet

www.berattarministeriet.se

MOTIVERING

Inspirerat alla till läsande och skrivande vilket ger dem grunden för att kunna delta aktivt i samhället