2015-Nominering-04

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

Maria Arneng

Läxhjälpen

MOTIVERING

Ett projekt som, i ljuset av Pisa-resultaten bland invandrarbarn, gör massiva insatser för jämställdhet. Alla här rätt till att studera.