2015-Nominering-05

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

ILP program

SKANSKA AB

MOTIVERING

Skanska har specialt program som heter ILP som är inriktad mot utlandska föddes ingenjörer. Det handlar mest om mångfald .

Jag har varit här i Sverige mindre än 2 år och jag är stolt övet att säga jag jobb på Skanska genom ILP programet.

När i Skanska de talar om mångflad menar de verkling det . Det är inte bara föredrag ,mångfald i Skanska är något väldigt verklingt .