2015-Nominering-06

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

Rouzbeh Djalaie

Sveriges radio

MOTIVERING

Jag nominerar journalisten Rouzbeh Djalaie för att han kämpar för att samhällets alla röster ska bli hörda, och han är inte rädd för att kritisera den egna yrkeskåren. Han är undantaget som bekräftar regeln att alla journalister bor på Södermalm, och han vrider och vänder alltid på vinklar och texter för att inte vara med och reproducera stereotyper och stärka fördomar i medierna. Arbetet för en journalistik som speglar samhället och som inkluderar en mångfald av läsare började när han startade lokaltidningen Södra sidan i Skärholmen och senare med Norra sidan i Järva, där läsarna hade en aktiv roll i skapandet av tidningen. Idag arbetar han för att P4 Stockholm ska bli mer inkluderande och nå flera stockholmare.