2015-Nominering-09

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

Läsa för integration

Assyriska föreningen Södertälje

MOTIVERING

Läsa för integration är ett projekt som startades av 3 mammalediga kvinnor som brinner för sin stad, Södertälje. Vi är stolta över fantastiska Södertälje som har störst flyktingmottagande i Stockholms regionen och näststörst i hela landet. Södertälje toppar i socioekonomiskt utsatthet och barnfattigdom. Många nyanlända flyktingar har inte råd eller möjlighet med värde fritidssysselsättning.

Projektet beviljades medel från Södertälje kommun u slutet av juni 2015 och rivstartade 3 juli med övertygelsen från medarbetare att det är under simmaren som behovet är störst. Många befinner dig i ett vakuum, enda platsen de går till är skolan och när skolorna stänger för sommaren har de ingenstans att gå till.

Projektet har kompetent personal som är fullt övertygade om att kreativitet, läsning, konst och teater kan förebygga utanförskap och bidra till integration.

Vi arbetar horisontellt med integration i flera olika dimensioner och utgår från ett integrationsbegrepp som innebär ett ömsesidigt möte mellan kulturer som organiska, påverkar och inverkar i varandra.

Vi jobbar praktiskt med integration genom möten i olika former. Möten mellan barn och svensklitteratur, mellan svensklitteratur och barnens kultur, mellan etniska svenskar och projektdeltagare, mellan nyanlända och svenskfödda, mellan näringslivet, ideburen och offentlig sektor. Allt detta sker i ett enda möte!