2015-Nominering-10

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

Fotbollsgemenskapen

Charbel Gabro

MOTIVERING

Fotbollsgemenskapen har som mål och syfte att vara ett förebyggande verktyg för Södertälje kommun i kampen mot kriminalitet, missbruk, våld och utanförskap samt skolk.

Att stärka ungdomarnas självkänsla, skapa en tillhörighet, ge möjlighet till ett meningsfullt liv genom fotboll. Fotboll i alla dess former ger väldigt mycket, det skapar en ”vi”.

Att skapa en sund gemenskap i Södertälje, ett nätverk i varje förort i Södertälje. En instans där människor kan utvecklas, både fysiskt och psykiskt. Både i skolan och i arbete. Vill samarbetar med både skola och företag, där utbildning och arbete är en avgörande faktor i hur unga människors hälsa utvecklas. Jag vill att FG ska vara en bro och en plattform där människor kan be om råd och stöd kring deras livssituation i ett samtal med någon av FGs ledare.

Så småningom blir fotbollen inte bara ett redskapet utan ett levnadssätt och ett socialt sammanhang där människor får utbytta erfarenhet och få en plats i en gemenskap – tillhörighet.

Tillvägagångssätt:

Vi hyr in oss i kommunens inomhushallar, där mötesplatsen är för respektive gång. Ledaren kommer dit en halv timme innan avsatt tid för att möta upp ungdomarna. Vissa är där innan vi kommer dit för att de väntar på de timmarna där de får vara sig själva genom att spela fotboll. Andra är där mycket tidigare för att tala ut om någonting som hänt under dagen.

Vi har en kort föreläsning innan varje fotbollsträning då vi lyfter upp olika ämnen från livet för att inspirera ungdomarna. Syftet med detta inslag är att beröra och påverka med små tankeställare. Efter en stund av tal så drar fotbollen igång och där värmer vi upp lite innan matcherna är igång.

Att komma precis som du är:

Fotbollslaget skall även öppna dörrar för dem i framtiden när de söker arbeten eller utbildning. Att få lära känna människor med olika livsstil, utbyta erfarenhet och bygga upp relationer som inte funnits tidigare. Så motarbetar man mycket fördomar folkgrupper emellan, samt bryter isen som finns bland många ungdomsgäng i Södertälje kommun.

Utvärdering av de åren vi varit verksamma:

Succé och åter Succé. Vi har märkt nu efter dessa år att fotbollsgemenskapen har blivit en mötesplats för många i deras liv, där dem vet att de är välkomna. Vi blir fler och fler för varje vecka, en spelare tar med sig en kompis, och kompisen tar med sig ännu en kompis och helt plötsligt så är vi 40 st på en träning. Först fanns gemenskapen i ett av Södertäljes mest drabbade områden gäller segregering, utanförskap och kriminalitet. Sedan när vi såg att behoven var större än så började vi expandera flera områden i Södertälje kommun. Nu har vi aktiviteter i fyra statsdelar Södertälje och tanken är att vi skall växa ännu mer.

Resultat som vi sett på ungdomarna har varit oerhört goda. Människor från olika kulturer med olika traditioner kan samtala om olika kulturella skillnader. Utbyte av kunskap och erfarenheter blandas med skämt och skratt i . Det stärker dem som grupp och individer. Mycket fördomar har suddats bort och ibland så sker det att ungdomar som inte alls kände varandra tidigare umgås nu privat. Två världar möts och det blir ett. Fotbollsgemenskapen är bara ett medel som gör det enklare och roligare att vara ung i Södertälje stad idag. Fotbollslaget är en självklarhet i deras värld nu för tiden och jag hör tydligt hur efekten har varit när grabbarna pratar om deras framtid och vad laget har fått betyda för dem. De har för en gång skull fått synas i positiv bemärkelse, både i tidningar och tv. Jag har lagt märke till att det krävs väldigt lite för att beröra en medmänniska väldigt mycket”

FG har blivit en naturlig del i deras liv. Genom våra kontakter har några av ungdomarna slussats ut i arbete och andra fått hjälp med diverse pappersarbete. Samtalet med individen har varit en viktig del i arbetet eftersom många ungdomar inte har någon som dem kan tala ut med tyvärr. Någonting annat vi märkt är att dem ungdomar som är med i verksamheten hittar varandra även utanför plan. Det är oerhört mäktigt att se hur människor från olika kulturer kan komma samman och hur fördomar bryts mellan olika grupper i vårt samhälle. Detta är att integrera unga invandrarkillar in i vårt samhälle. Vi har sett hur många av ungdomarnas liv har utvecklats i positiv riktning. Vi har även bjudit in media för att flyta fram FG där ungdomarna får själv berätta för reportern vad som händer. För en gångs skull får dem synas i positiv bemärkelse i tidningar. Vi har aktivitetskvällar som tex, grillning, föreläsningar, filmkvällar, koll av fotbollsmatcher, studiecirkel, läger och en fritidsgård mm.

Per kväll kommer det mellan 30 – 40 ungdomar och varje gång är det någon ny som tas med.