2015-Nominering-11

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

Integrera flera

Charbel Gabro

MOTIVERING

Under flera år har jag mött, coachat och motiverat unga människor som kommer från utanförskap, destruktivt levnadssätt och kriminella banor. Syftet med samtalen har varit att få dem att känna sig bekräftade och sedda där dem är. Visa på att det finns meningsfull sysselsättning i livet samt att det aldrig är försent att ändra levnadssätt.

De senaste åren har även en sorgbearbetnings process kommit till då många unga människor mist någon anhörig. De illdåd som skett i Norrköping de senaste åren har skakat många invandrarungdomar då många har koppling till de mord som uppdagats i massmedia.

Syftet är att bearbeta sorg och förebygga fördomar och hat som skapas väldigt enkelt då livet inte blev som man tänkt sig.

Detta har skett i idell regi där flera människolivs har förändrats i positiv bemärkelse.

 

Vad dessa pengar skulle göra är att satsa ännu mer på coachsamtal med unga människor i behov samt skapa ett forum där unga människor kan komma samman för att använda sin kreativitet både inom idrott, musik samt kraften att komma samman och stärka varandra.