2015-Nominering-12

KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN FÖRESLAGNA PERSONEN

Mariefreds-modellen

Anna Löfving

MOTIVERING

Tiggarproblemet kan kokas ner till frågeställningen ”Hur ska jag kunna hjälpa utan att stödja tiggeri?”

Anna, Lotta och Solveig i Mariefred har hittat svaret. Vi kan möta våra europeiska kamrater som jämställda parter. Vi får ett jobb utfört, de kan bidra med arbetskraft. Ingen av oss har glädje av tiggeriets hierarki.

Det ger ett reellt stöd till romerna och ett mångfaldigade Mariefred. Kanske även ett färgrikare Sverige.